Voorstelling Federatie Toeristische Industrie

FTI is een koepel van verschillende werkgeversfederaties die zowat om de twee maanden samenkomen en bekijken welke gezamenlijke belangen er zijn. Onze sector wordt er vertegenwoordigd via Horeca Vlaanderen, meer bepaald door Danny Van Assche en André Descheemaeker.

logo_fit-fti

Algemene doelstellingen & taken 

 • Overleg tussen alle actoren van de Belgische toeristische industrie, zowel de outbound, inbound als inkeeping
 • Ontwikkeling en verdediging van de gemeenschappelijke belangen
 • Belangenvertegenwoordiging bij diverse instanties
 • Imago building en verderzetting van de professionalisering
 • Memoranda aan diverse overheden naar aanleiding van o.a. verkiezingen en regeringsvormingen
 • Seminaries
 • Informatie aan de leden
 • Vertegenwoordiging op EU niveau

In de praktijk 

Bv. per 1 juli was er een ontmoeting met alle nieuw verkozen vlaamse parlementsleden en in september volgt een vergadering met de Belgische europarlementsleden. Bij FTI zitten reisagenten (BTO, ABTO en VLARA), autobus (FBAA,  BAAV), attracties (vzw toeristische attracties), verhuurkantoren (CIB) en Horeca Vlaanderen.

Enkele standpunten

 • Een drastische verlaging van de lasten op arbeid.
 • Flexibilisering van de arbeid.
 • aanpassing logiesdecreet zodat de Vlaamse hotels vanaf 2015 (en met een overgangsperiode van 2 jaar) de comfortclassificatie toepassen volgens de criteria van Hotelstars Union.
 • Er moet nagegaan worden of de toerisme voor allen-bedrijven niet opgenomen dienen te worden binnen het logiesdecreet om alle vormen van valse concurrentie tegen te gaan.  Ook alle andere logiesvormen moeten in het logiesdecreet worden opgenomen, zoals de toeristische residenties (vakantiewoningen/logies met hotelservice).  Andere, zoals de stedelijke gastenkamers, moeten onder dezelfde classificatie als de gewone gastenkamers onderworpen worden.
 • Samen met de sector moet een analyse gemaakt worden van de logiessector na vier jaar logiesdecreet.
 • De logiespremie is een instrument om de investeringen in de logiessector aan te zwengelen.  Vooral bij hotels is dit een succesvol instrument dat echter over te weinig middelen beschikt om significant te zijn.  De voorziene middelen voor de logiespremie moeten dus gevoelig opgetrokken worden.
 • Verhuur van vakantiewoningen

Op 1 januari 2010 trad het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet in werking. Het decreet voorziet voor elk toeristisch bed in Vlaanderen in een aanmeldings- en/of vergunningsplicht. De nieuwe overkoepelende logiesregelgeving moest leiden tot meer kwaliteitszekerheid voor de toerist en tot een eerlijkere concurrentie tussen de verschillende logiessectoren. Daarnaast moest het logiesdecreet zorgen voor een verdere professionalisering van de logiessector en dus ook van de toeristische verhuur.

Omwille van een gebrekkige handhaving en onvoldoende sensibilisering is de effectiviteit van de nieuwe regelgeving niet optimaal. In het bijzonder in de particuliere toeristische verhuur is de implementatie van het Logiesdecreet nog onvoldoende doorgevoerd. Het gevolg is dat toeristische verhuurkantoren die de nieuwe regelgeving wel onverkort toepassen impliciet een concurrentienadeel verkrijgen.

Gezien het belang van het Logiesdecreet voor de professionalisering van de toeristische verhuur is het absoluut noodzakelijk dat een algemene toepassing wordt gerealiseerd, zowel door de toeristische verhuurkantoren als door particulieren. Een goede en voldragen handhaving is daarvoor essentieel. Daarom dringt FTI aan op een versterking van de werkzaamheden van de cel ‘handhaving’ van het Departement Internationaal Vlaanderen.

Tegelijkertijd roept FTI de lokale besturen op om mee te werken aan een globale implementatie van de bepalingen van het Logiesdecreet. De lokale besturen hebben belangrijke bevoegdheden en kunnen de structurele gezondheid van de sector van de toeristische verhuur mee sturen. Daarom betreurt FTI de recente verhogingen van de taksen op tweede verblijven. FTI wil wijzen op de grote meerwaarde van een sterke toeristische sector voor o.a. de lokale economie van de gemeenten.

FTI roept de lokale besturen en de Vlaamse en federale overheid dan ook op om op fiscaal vlak de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen. De gemeentelijke belastingen op tweede verblijven werden ingevoerd om de eigenaars te laten meebetalen voor de gemeentelijke dienstverlening. De tendens waarbij lokale besturen de belastingdruk op eigenaars van tweede verblijven steeds maar verhogen is niet houdbaar en zal in een aantal gemeenten moeten worden teruggeschroefd. Op die wijze moet men de toeristische sector en de lokale economie alle kansen blijven geven.

Bron en meer info : www.fit-fti.beCategorieën:Horeca

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: