Wetgeving

Logiesdecreet FAQ

Het logiesdecreet was voor interpretatie vatbaar en sommige richtlijnen niet erg duidelijk. Onze vzw heeft in oktober 2017 de criteria die onduidelijk zijn opgelijst en aan Toerisme Vlaanderen doorgegeven. Sinds enkele weken heeft Toerisme Vlaanderen een FAQ lijst toegevoegd aan… Read More ›

Elektronische factuur

Sedert 2013 zijn de regels verbonden aan de elektronische factuur versoepeld. Een elektronische handtekening is niet meer nodig. De factuur mag voortaan als PDF file aangeboden worden. Echter, de klant kan deze vorm weigeren en dan dient u steeds een… Read More ›

RPR moet anders vermeld worden!

De gerechtelijke hervorming heeft onrechtstreeks ook gevolgen voor de verplichte vermelding van het zogenaamde ‘RPR’ op uw facturen. Wat wijzigt er nu precies… Wat is dat RPR? Dat is kortweg de afkorting van ‘rechtspersonenregister’. De plaats die na dit ‘RPR’… Read More ›

MIB – nieuwe samenstelling bestuur

Op 29/04/2014 vond de installatievergadering plaats van de nieuwe algemene vergadering van Meeting in Brugge vzw. Daarmee is de omvorming naar een Extern Verzelfstandigd Agentschap een feit.  De nieuwe algemene vergadering bestaat uit de stad Brugge, vertegenwoordigd door de beleidsverantwoordelijke… Read More ›