Aansprakelijkheid

Procedure psychosociale risico’s

Uiterlijk 28 februari 2015 dient u uw werknemers op de hoogte te brengen van het feit dat de procedure inzake psychosociale risico’s ingrijpend werd gewijzigd. Bovendien moet deze nieuwe procedure ook worden opgenomen worden in uw arbeidsreglement. U kan hiervoor… Read More ›